Home > Veranstaltungen > Auflistung aller Veranstaltungen

Auflistung aller Veranstaltungen

Datum   Veranstaltung
30.03.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
06.04.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
13.04.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
20.04.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
27.04.2017     Clubabend mit Gastcaller Sandie Bryant
Ort: ELAN
04.05.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
11.05.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
18.05.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
25.05.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
01.06.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
08.06.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
15.06.2017     Clubabend mit Class - Caller Hartmut/Thomas
Ort: ELAN
22.06.2017     Clubabend mit Graduation
Ort: ELAN
27.07.2017     Clubabend im Rahmen des fränkischen Sommerprogramms
Ort: ELAN

Added: 31.12.2010

EAASDC

European Association of American Square Dance Clubs

Added: 31.12.2010

ECTA

European Callers and Teachers Association

Created 21.12.2010

Board Rules